Znaki po velikosti - Velikost znaka - 46 cm x 16 cm