Znaki po velikosti - Velikost znaka - 26,5 cm x 26,5 cm