Znaki po velikosti - Velikost znaka - 23,5 cm x 17,5 cm