Znaki po lokaciji - Velikost znaka - 53 cm x 30 cm