Znaki po lokaciji - Velikost znaka - 37 cm x 25 cm