Znaki po lokaciji - Velikost znaka - 34 cm x 20 cm