Znaki po lokaciji - Velikost znaka - 32 cm x 20 cm