Znaki po lokaciji - Velikost znaka - 30,5 cm x 15,5 cm