Znaki po lokaciji - Velikost znaka - 29 cm x 29 cm