Znaki glede na temo - Velikost znaka - 53 cm x 30 cm