Znaki glede na temo - Velikost znaka - 40cm x 20cm