Znaki glede na temo - Velikost znaka - 35cm x 35cm