Znaki glede na temo - Velikost znaka - 35 cm x 17,5 cm