Znaki glede na temo - Velikost znaka - 29 cm x 29 cm