Znaki glede na temo - Velikost znaka - 28cm x 15cm