Znaki glede na temo - Velikost znaka - 26cm x 37cm