Znaki glede na temo - Velikost znaka - 20cm x 10cm