Znaki glede na temo - Velikost znaka - 19 cm x 19 cm