Retro - Velikost znaka - 40cm x 20cm

RETRO naslovnice, znaki in znamke - RETRO je pomembno :-)