Retro - Velikost znaka - 38cm x 38cm

RETRO naslovnice, znaki in znamke - RETRO je pomembno :-)