Retro - Velikost znaka - 37 cm x 25 cm

RETRO naslovnice, znaki in znamke - RETRO je pomembno :-)