Retro - Velikost znaka - 35cm x 35cm

RETRO naslovnice, znaki in znamke - RETRO je pomembno :-)