Retro - Velikost znaka - 35 cm x 17,5 cm

RETRO naslovnice, znaki in znamke - RETRO je pomembno :-)