Retro - Velikost znaka - 32 cm x 20 cm

RETRO naslovnice, znaki in znamke - RETRO je pomembno :-)