Retro - Velikost znaka - 30cm x 30cm

RETRO naslovnice, znaki in znamke - RETRO je pomembno :-)