Retro - Velikost znaka - 30cm x 10cm

RETRO naslovnice, znaki in znamke - RETRO je pomembno :-)