Retro - Velikost znaka - 29 cm x 29 cm

RETRO naslovnice, znaki in znamke - RETRO je pomembno :-)