Retro - Velikost znaka - 28cm x 15cm

RETRO naslovnice, znaki in znamke - RETRO je pomembno :-)