Retro - Velikost znaka - 19 cm x 19 cm

RETRO naslovnice, znaki in znamke - RETRO je pomembno :-)