Politika varstva osebnih podatkov

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Vsaka prizadeta oseba (tj. kupec), od katere pridobimo osebne podatke v zvezi z njo, ima na podlagi 2. čl. 13 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju Uredba GDPR ). ") pravico do posredovanja naslednjih informacij:

 1. Identiteta in kontaktni podatki operaterja
 • CAB Design s.r.o. s registriranim sedežem Levočská Dolina 20A , 054 01 Levoča , ID številka: 53099222, registrirana pri Okrožnem sodišču Košice I, Oddelek: Sro, Vložna št.: 49105/V, Davčna številka: 2121266323 določa namen in način obdelave vaših osebnih podatkov (v nadaljevanju » upravljavec «).
 • Lahko se obrnete na operaterja:
 1. pisno na naslov sedeža: Levočská Dolina 20, 054 01 Levoča
 2. po elektronski pošti na info@retrocedule.sk
 3. po telefonu +421 904 424 400

2. Nameni in pravne podlage obdelave osebnih podatkov

 • Upravljavec za sklenitev kupoprodajne pogodbe pridobi in nadalje obdeluje naslednje osebne podatke:
 1. ime
 2. priimek
 3. naslov za dostavo - ulica, inventarna številka, poštna številka, mesto, država
 4. telefonska številka
 5. email naslov

V skladu s členom 6 odst. 1. pismo b) Uredba GDPR je pravna podlaga, po kateri upravljavec obdeluje zgoraj navedene podatke za izvedbo pogodbe, katere stranka ste kot kupec, oziroma izvedbo ukrepov pred sklenitvijo pogodbe. na podlagi vaše zahteve (npr. zahteve po informacijah o izdelku).

Posredovanje zgoraj navedenih osebnih podatkov je nujen pogoj za sklenitev kupoprodajne pogodbe, katere predmet je predvsem obveznost Upravljavca, da vam dostavi naročeno blago. Obdelava vaših osebnih podatkov je potrebna tudi za izpolnjevanje kupoprodajne pogodbe za sprejemanje in obdelavo naročil, izstavljanje računov in davčnih dokumentov, evidentiranje plačil, pošiljanje blaga na izbrani naslov ter obravnavanje reklamacij in reklamacij.

 • Da bi strankam zagotovili udobje nakupovanja, upravljavec strankam omogoča registracijo in nakupovanje prek vzpostavljenih računov. Registrirani kupec lahko pregleduje zgodovino naročil in sklene kupoprodajno pogodbo preko svojega računa brez ponovnega izpolnjevanja podatkov, potrebnih za sklenitev veljavne kupoprodajne pogodbe. Upravljavec v ta namen poleg osebnih podatkov iz točke 2.1 obdeluje tudi izdelano geslo stranke. Pravna podlaga za obdelavo je v skladu s členom 6 odst. 1. pismo b) Predpisi GDPR, izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe na podlagi vaše zahteve. Brez posredovanja teh podatkov vam ne bi mogli ustvariti računa in zagotoviti koristi, ki izhajajo iz tega.
 • Za pravilno izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti upravljavec obdeluje po 6. členu odst. 1. pismo c) predpisi GDPR in vaši osebni podatki navedeni v točki 2.1 za namene računovodstva, vodenja registra ali obravnave zahtevkov in reklamacij. V nekaterih primerih je potrebna tudi obdelava osebnih podatkov za namene sodnih postopkov in izvensodne izterjave.
 • Vaše osebne podatke v obsegu imena, priimka in elektronskega naslova Upravljavec obdeluje tudi za namene neposrednega trženja, preko katerega vas Upravljavec obvešča o aktualnih akcijah in novostih v elektronskem poslovanju. Obdelava osebnih podatkov za namene neposrednega trženja je potrebna za namene zakonitih interesov, ki jih Upravljavec zasleduje v skladu s 6. čl. 1 črka f) predpisi GDPR. Takšni obdelavi imate pravico kadar koli ugovarjati prek kontaktnih podatkov, navedenih v točki 1.2. Če uveljavite to pravico, se vaši osebni podatki ne smejo več obdelovati za ta namen.
 • Pridobljene osebne podatke hranimo največ 10 let od izdaje zadnjega dokumenta za vaše naročilo. Če ste pri nas ustvarili račun, vendar niste oddali naročila, obdelujemo vaše osebne podatke v času trajanja vašega računa, ki ga lahko kadarkoli izbrišete.

3. Kdo obdeluje vaše osebne podatke in komu jih upravljavec posreduje?

 • 3.1 V večini primerov vaše osebne podatke obdelujemo za lastne namene kot njihov upravljavec. V nekaterih primerih pa jih posredujemo našim partnerjem, da zagotovimo plačilo, prevoz in druge podrobnosti vašega naročila.
 • 3.2 V zvezi z obdelavo vašega naročila so prejemniki vaših osebnih podatkov tudi spodaj navedeni subjekti:
  – transportni partnerji, predvsem podjetje: Slovenská pošta, as, ID: 36631124; Direct Parcel Distribution SK, sro, ID: 35 834 498, Geis Parcel SK sro, ID: 46 489 592, Zasielkovňa sro, ID: 48136999, GLS General Logistics Systems Slovakia sro ID: 36624942, dokler dostavijo vaše naročilo, GoodEshop, Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, ID: 50009583.
  - marketinški partner The Rocket Science Group, LLC pri pošiljanju marketinških e-sporočil o aktualnih novicah in promocijah.
  Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irska DDV Reg. No. IE9692928F Google Ireland Limited Gordon House Barrow Street Dublin 4 Irska ID za DDV: IE 6388047V
  – Partner gospodarskega sistema: superfaktura.sk sro ID: 46655034 fakturiranje blaga. Stripe Payments Europe, Limited The One Building 1 Grand Canal Street Lower Dublin 2 Co.
  Dublin, Irska, GOPay, Planá 67, 370 01 Planá, Češka, ID: 26046768,
 • - UpGates - EVici webdesign sro, Petra Bezruce 139, 747 91 Štítina, Češka ID: 28598661 Davčna številka: CZ28598661
 • Comgate as Aupark, Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové, ID: 279 24 505, številka za DDV CZ27924505

4. Prenos osebnih podatkov izven EGP

 • Upravljavec osebnih podatkov, ki jih obdeluje o vas, ne prenaša v tretjo državo izven držav Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in tega niti ne namerava storiti.

5. Kako ravna upravljavec pri uveljavljanju vaših pravic?

 • Upravljavec vam bo na podlagi vaše zahteve posredoval vse informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki. Informacije so posredovane pisno ali na drug način, po potrebi pa tudi z elektronskimi sredstvi. Če zahtevo oddate z elektronskimi sredstvi, bodo informacije posredovane z elektronskimi sredstvi, kjer je to mogoče, razen če zahtevate drugače.
 • O ukrepih, sprejetih na podlagi vaše zahteve pri uveljavljanju vaših pravic, vam bo upravljavec posredoval brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa v enem mesecu od vročitve zahteve. Po potrebi se lahko navedeni rok glede na zahtevnost vloge in število vlog podaljša še za dva meseca. O vsakem podaljšanju pa vas je operater dolžan obvestiti v enem mesecu od vročitve zahteve skupaj z razlogi za zamudo roka.
 • Če Upravljavec na podlagi vaše zahteve ne ukrepa, vas je dolžan nemudoma, najkasneje pa v enem mesecu od vročitve zahteve, obvestiti o razlogih za neukrepanje in o možnosti vložitve pritožbe pri nadzornega organa in uveljaviti pravno sredstvo.
 • Upravljavec vam je dolžan brezplačno posredovati vse informacije in izvesti potrebne ukrepe. Če so vaše zahteve očitno neutemeljene ali nesorazmerne, zlasti zaradi ponavljajoče se narave, lahko upravljavec:
 • zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov zagotavljanja informacij ali obvestila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
 • zavrniti ukrepanje na zahtevo.

6 Kakšne so vaše pravice v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki?

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov naslednje pravice:

6.1 Pravica, da od operaterja zahtevate dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas:

Imate pravico pridobiti potrditev, ali upravljavec obdeluje osebne podatke v zvezi z vami.

Če upravljavec obdeluje vaše osebne podatke, imate pravico izvedeti, katere vaše podatke obdeluje upravljavec, in pravico do naslednjih informacij:

 • informacije o namenu, za katerega upravljavec obdeluje vaše osebne podatke;
 • katere kategorije vaših osebnih podatkov upravljavec obdeluje;
 • komu so bili ali bodo posredovani vaši osebni podatki;
 • pričakovano obdobje, za katero bo upravljavec hranil vaše osebne podatke;
 • informacije o tem, katere od tukaj navedenih pravic veljajo za vas;
 • informacije o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • informacije o tem, kje je upravljavec pridobil vaše osebne podatke, razen če ste jih posredovali neposredno;
 • informacije o tem, ali so vaši osebni podatki predmet avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem;
 • informacije o ustreznih varnostnih jamstvih za prenos vaših osebnih podatkov, če se ti posredujejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Upravljavec vam bo na podlagi uporabe pravice do dostopa do vaših osebnih podatkov posredoval kopijo osebnih podatkov, ki jih obdeluje.

Če želite uveljaviti svojo pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, se obrnite na upravljavca na katerega koli od zgoraj navedenih kontaktnih podatkov .

6.2 Pravica zahtevati popravek osebnih podatkov:

Če so nekateri vaši osebni podatki, ki jih obdeluje upravljavec, napačni, imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi vaše nepravilne osebne podatke. Nepravilni osebni podatki se lahko obdelujejo na primer v primeru spremembe priimka ali naslova.

Prav tako imate pravico do dopolnitve svojih osebnih podatkov, ki jih Upravljavec obdeluje, če so ti nepopolni.

Če želite izkoristiti svojo pravico do popravka osebnih podatkov, ki jih Upravljavec obdeluje o vas, se obrnite na Upravljavca na katerega koli od zgoraj navedenih kontaktnih podatkov .

6.3 Pravica do izbrisa osebnih podatkov:

Imate pravico zahtevati, da operater brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki se nanašajo na vas, če je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:

 • Vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere jih je upravljavec pridobil ali obdelal;
 • ste preklicali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov in ne obstaja nobena druga pravna podlaga za njihovo obdelavo s strani upravljavca;
 • ste uveljavljali pravico do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov in ne obstajajo utemeljeni razlogi za njihovo obdelavo;
 • Upravljavec je vaše osebne podatke obdeloval nezakonito;
 • Upravljavec ima zakonsko obveznost izbrisa vaših osebnih podatkov.

Ne boste pa mogli uveljavljati pravice do izbrisa v primerih, ko upravljavec obdeluje vaše osebne podatke, kar je potrebno:

 1. a) uveljavljanje pravice do svobode izražanja in obveščanja;
 2. b) za izpolnjevanje pravne obveznosti, ki zahteva obdelavo v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca, ali za izpolnitev naloge, ki se izvaja v javnem interesu;
 3. c) za namene arhiviranja v javnem interesu, za namene znanstvenih ali zgodovinskih raziskav ali za statistične namene, dokler je verjetno, da bo uveljavljanje vaše pravice onemogočilo ali resno otežilo doseganje ciljev takega obdelavo, oz
 4. d) za dokazovanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Če želite izkoristiti svojo pravico do izbrisa osebnih podatkov, ki jih Upravljavec obdeluje o vas, se obrnite na Upravljavca na katerega koli od zgoraj navedenih kontaktnih podatkov .

6.4 Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov:

Imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov:

 • za čas, ko upravljavec preveri pravilnost vaših obdelanih osebnih podatkov, če ste tej pravilnosti ugovarjali;
 • namesto izbrisa, če je obdelava vaših osebnih podatkov s strani upravljavca nezakonita;
 • za čas, ko jih potrebujete za dokazovanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, tudi če jih upravljavec ne potrebuje več za namene obdelave;
 • za čas, ko se preverja, ali zakoniti razlogi na strani upravljavca prevladajo nad vašimi zakonitimi interesi, če se osebni podatki obdelujejo na tej pravni podlagi in ste obdelavi nasprotovali iz razlogov, povezanih z vašo specifično situacijo.

Če je obdelava vaših osebnih podatkov omejena, jih lahko upravljavec hrani le za čas trajanja te omejitve.

Če želite izkoristiti svojo pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov, ki jih Upravljavec obdeluje o vas, se obrnite na Upravljavca na katerega koli od zgoraj navedenih kontaktnih podatkov .

6.5 Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov:

Če upravljavec obdeluje vaše osebne podatke z avtomatiziranimi sredstvi in obdelava temelji na vaši privolitvi ali obdelava vaših osebnih podatkov s strani upravljavca temelji na pogodbenem razmerju med vami in upravljavcem, imate pravico do prenosa takih osebnih podatkov. tvojega.

Pravica do prenosa vaših osebnih podatkov je v tem, da lahko svoje osebne podatke, ki ste jih posredovali upravljavcu, pridobite v strukturirani obliki in jih imate pravico naknadno posredovati drugi osebi, ki jih bo obdelovala. Prav tako imate pravico, da jih upravljavec neposredno prenese na drugo osebo, ki jih bo obdelala, če je to tehnično izvedljivo.

Opozarjamo, da uporaba vaše pravice do prenosa osebnih podatkov ne pomeni, da bodo osebni podatki samodejno izbrisani s strani upravljavca, in ne vpliva na obdobje njihove hrambe pri upravljavcu.

Če želite uveljavljati svojo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki jih Upravljavec obdeluje o vas, se obrnite na Upravljavca na katerega koli od zgoraj navedenih kontaktnih podatkov .

 • Kdaj in kako lahko ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov s strani upravljavca?

Pravico imate do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, dokler obdelava poteka:

 • na pravni podlagi, ki je nujnost obdelave za izpolnitev naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju javnih pooblastil, ki jih je zaupal Upravljavec;
 • na pravni podlagi, ki je nujnost obdelave za namen zakonitih interesov upravljavca ali tretje osebe;
 • za namen neposrednega trženja.

Posledica uporabe vaše pravice do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov je, da upravljavec ne sme več obdelovati vaših osebnih podatkov, razen če dokaže:

 1. nujne zakonite interese, ki prevladajo nad vašimi pravicami in interesi, oz
 2. razlogi za uveljavljanje pravnega zahtevka.

Te izjeme ne veljajo za obdelavo za namene neposrednega trženja. Če se vaši osebni podatki obdelujejo za namen neposrednega trženja in nasprotujete njihovi nadaljnji obdelavi, bo Upravljavec prekinil njihovo nadaljnjo obdelavo.

Če želite izkoristiti svojo pravico do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov, ki jih Upravljavec obdeluje o vas, se obrnite na Upravljavca na katerega koli od zgoraj navedenih kontaktnih podatkov .

 1. Komu se lahko pritožite, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov ne poteka v skladu z zakonodajo?

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov s strani upravljavca ne poteka v skladu z uredbo GDPR ali zakonodajo, lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu.

Pristojni nadzorni organ je:

Urad Slovaške republike za varstvo osebnih podatkov

Hranična 12

820 07 Bratislava 27

Slovaška republika

 1. Ali sem jaz in moji osebni podatki predmet avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem?

V okviru aktivnosti Upravljavca ni avtomatiziranega odločanja z ali brez uporabe profiliranja.

 1. Ali se obdelava mojih osebnih podatkov prenese v tretjo državo ali mednarodno organizacijo?

Upravljavec ne namerava posredovati osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

 1. Kakšne so obveznosti pooblaščenih oseb upravljavca, ki obdelujejo vaše osebne podatke?

Vsaka pooblaščena oseba operaterja je dolžna v skladu s § 79 zakona št. 18/2018 Zb. o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: zakon) za varovanje zaupnosti osebnih podatkov, s katerimi prihaja v stik; se ne smejo uporabljati niti za osebno uporabo in se ne smejo objavljati ali posredovati ali dajati na razpolago komurkoli brez soglasja upravljavca, razen če je v uredbi ali zakonu določeno drugače, obveznost zaupnosti pa velja tudi po izteku zaposlitev ali podobno razmerje. Zakonska obveznost zaupnosti velja tudi za druge fizične osebe, ki pri opravljanju svoje dejavnosti pridejo v stik z osebnimi podatki.