Angleščina - Proizvajalec in distributer - BDSK Handels GmbH & Co. KG, - Nemčija