Mesta - zastave - Akcia

RETRO naslovnice, table in table - Mesto, mestne table - države, zgodovinske fotografije, mestni spomeniki