30cm x 20cm - Velikost znaka - 28cm x 15cm

RETRO pločevinasti znaki

Velikost: 30 x 20 cm ali 20 x 30 cm