30,5 cm x 15,5 cm - Akcia

Pločevinasti znaki znamke RETRO

Velikost: 30,5 x 15,5 cm ali 15,5 x 30,5 cm